Quỹ ETF Vàng đồng loạt bán ra!

quy-etf-vang-vic-forex-minh-dang-gold-fx

Quỹ ETF Vàng đồng loạt bán ra!

Sau những biến động lao dốc của Vàng kể từ cuộc họp FOMC, với tâm lý thận trọng vốn có, các Big Boyz đã đồng loạt giảm năm giữ vàng.

Dư âm của cuộc họp FOMC cũng như những bình luận “hawkish” của Fed đã khiến giá vàng lao dốc không phanh và tiếp tục hướng tới tuần giảm lớn nhất trong hơn một năm.

Các quỹ ETF đã bán ra 103,455 ounce bạc trong phiên giao dịch trước, đẩy mức mua ròng của năm nay xuống 49.2 triệu ounce. Một tin rất bất lợi cho Vàng.

Hỗ trợ đà giảm của vàng là khi nhu cầu nắm giữ USD lại ngày càng tăng cao… khi tâm lý nhà đầu tư sau khi thấy lạm phát Mỹ cao hơn đã cho rằng FED sẽ có động thái thắt chặt sớm hơn với đồng bạc Xanh.

———————————–

Tác giả Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:

– Đóng góp cho cộng đồng fored, Chia sẻ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối.

– ĐT: 0966676488
– Mail: [email protected]
– Website: http://tradingviet.com/tac-gia/minh-dang-fx-gold/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Minh Đăng Gold FX:
https://vicforex.vn/doi-ngu/minh-dang-fx-gold/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của VIC Forex:

Gold ETF simultaneously sold out!

After the plummeting volatility of Gold since the FOMC meeting, with inherent caution, the Big Boyz simultaneously reduced the year of holding gold.

The aftermath of the FOMC meeting as well as the Fed’s “hawkish” comments sent gold prices plummeting and continued towards the biggest weekly loss in more than a year.

ETFs sold 103,455 ounces of silver in the previous session, pushing this year’s net buying to 49.2 million ounces. A very bad news for Gold.

Supporting the decline of gold is when the demand to hold USD is increasing again… when investor sentiment after seeing higher US inflation said that the FED will move to tighten sooner with USD

USD trước công bố biên bản cuộc hợp FOMC

FOMC-Meeting-bien-ban-cuoc-hop-chinh-sach-tien-te-vicforex-minh-dang-gold-fx

USD trước công bố biên bản cuộc hợp FOMC

– Rạng sáng ngày 17/06 FED sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ.

– Giá vàng đã giảm tới 1,7% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (14/6) vì một số nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể vạch ra kế hoạch thu hẹp chính sách tiền tệ mở rộng của mình trong cuộc họp kéo dài hai ngày trong tuần này.

– USD sẽ có nhịp điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay 15/6

– Giá vàng giảm mạnh khỏi mốc $1,900/oz xuống $1844/oz (mức thấp nhất trong ngày hôm qua). Ngày hôm nay, giá vàng sẽ có nhịp phục hồi trở lại.

———————————–

Tác giả Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:

– Đóng góp cho cộng đồng fored, Chia sẻ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối.

– ĐT: 0966676488
– Mail: [email protected]
– Website: http://tradingviet.com/tac-gia/minh-dang-fx-gold/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Minh Đăng Gold FX:
https://vicforex.vn/doi-ngu/minh-dang-fx-gold/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của VIC Forex:

USD before release of FOMC meeting minutes

– At dawn on June 17, the FED will announce the minutes of the monetary policy meeting.

– Gold prices fell as much as 1.7% in trading on Monday (June 14) as some investors worried that the US Federal Reserve (Fed) might draw up a plan to narrow monetary policy. its currency expansion at this week’s two-day meeting.

– USD will have a downward correction today June 15 15

– Gold price plummeted from $1,900/oz to $1,844/oz (lowest level yesterday). Today, the gold price will have a recovery rhythm.

Haldane của BOE phát biểu – GBP tăng mạnh

haldane-ngan-hang-trung-uong-anh-boe-trading-viet-minh-dang-gold-fx

TIN NÓNG Thành viên Haldane của BOE phát biểu

“BOE có thể sẽ bắt đầu phải thắt chặt QE, Gói kích thích tài khóa cũng bắt đầu phải thắt chặt!”

Ông đã mở rộng lập trường diều hâu. Là thành viên MPC duy nhất bỏ phiếu cho #BankofEngland để giảm tổng số tiền mua tài sản theo kế hoạch tại cuộc họp tháng 5. #BoE

GBP đang tăng mạnh sau những lời phát biểu của ông Haldane!

Ưu tiên mua với GBP vs JPY, CHF!

———————————–

Tác giả Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:

– Đóng góp cho cộng đồng fored, Chia sẻ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối.

– ĐT: 0966676488
– Mail: [email protected]
– Website: http://tradingviet.com/tac-gia/minh-dang-fx-gold/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Minh Đăng Gold FX:
https://vicforex.vn/doi-ngu/minh-dang-fx-gold/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của VIC Forex:

BREAKING NEWS BOE member Haldane speaks

“BOE may start to tighten QE, Fiscal stimulus package will also start to tighten!”

He has extended his hawkish stance. Was the only MPC member to vote for #BankofEngland to reduce the total amount of planned asset purchases at the May meeting. #BoE

GBP is surging after Mr. Haldane’s comments!

Prefer to buy with GBP vs JPY, CHF!

Hiểu rõ ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm

loi-suat-trai-phieu-chinh-phu-my-10-nam-minh-dang-gold-fx-vic-forex

Hiểu rõ ảnh hưởng của lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm

Nếu nói về lợi suất trái phiếu và giá trái phiếu chắc sẽ rất dài, như khái niệm, vì sao lại có trái phiếu, nguồn gốc, tác dụng … bài viết này mình sẽ tóm tắt lại ý chính mà chúng ta cần, đó là:

– lợi suất trái phiếu kì hạn nào quan trọng nhất

– mối liên quan ngược giữa giá trái phiếu (bond) và lợi suất trái phiếu (bond yield)

– ảnh hưởng của nó đến các lớp tài sản

Lợi suất trái phiếu kì hạn nào quan trọng nhất

Bond 10 năm có thanh khoản giao dịch cao nhất trên thị trường. Chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu và xét độ tương quan của duy nhất loại này trong bài viết.

Các bạn cũng có thể google để xem các loại trái phiếu ngắn hạn hơn và dài hạn hơn nhưng theo kinh nghiệm cá nhân mình thấy chỉ cần loại 10 năm là các bạn có thể có được cái nhìn kinh tế trong phân tích cơ bản khá ok

Mối liên quan ngược giữa giá trái phiếu (bond) và lợi suất trái phiếu (bond yield)

  • Khi lợi suất tăng, có nghiã nhà đầu tư cần một lợi tức cao hơn cho việc nắm giữ, thì giá Bond giảm, điều này cũng có thể hiểu nhà đầu tư có cơ hội khác hấp dẫn hơn trên thị trường tài chính và kinh tế có dấu hiệu phục hồi.
  • Khi lợi suất giảm, có nghĩa nhà đầu tư chỉ cần lợi tức thấp hơn, giá bond tăng do nhiều nhà đầu tư mua bond để bảo toàn và kinh tế có dấu hiệu khủng hoảng hoặc chưa hồi phục.

Ảnh hưởng của nó đến các lớp tài sản

  • NGOẠI HỐI: Đầu tiên tác động là ngoại hối, Như tôi đã chia sẻ về lý thuyết ngang bằng lãi suất, đồng tiền có lợi suất lớn hơn sẽ tăng giá – đơn giản là các nhà đầu tư sẽ bán đồng tiền có lợi suất thấp đi mua đồng tiền có lợi suất cao – Các anh FX Trader thì quá quen cái gọi là Bond Spread rồi – Các anh âý thường xuyên so sánh lợi suất 10 năm của US với các đồng tiền để tự doanh. Như vậy Dollar Index có xu hướng tăng
  • CỔ PHIẾU : Khi lợi suất bond dài hạn thấp, lãi suất ngắn hạn rẻ thì cổ phiếu đã có chu kì tăng trưởng mạnh, tuy nhiên khi lợi suất bond dài hạn cao, một phần thị trường cổ phiểu sẽ bị ảnh hưởng so các nhà đầu tư sẽ cân đối để bán bớt cổ phiểu và mua vào trái phiếu có lợi suất cao, cổ phiếu giữa các ngành sẽ phân hoá.
  • VÀNG: Vàng sẽ chịu áp lực giảm giá do giá trị USD tăng lên.
  • LÃI VAY BDS : Trái phiếu chính phủ được coi là không có rủi ro, nên khi trái phiếu chính phủ tăng lợi suất thì các khoản vay, đặc biệt các khoản vay dài hạn của bất động sản sẽ tăng

———————————–

Tác giả Nguyễn Minh Đăng – Minh Đăng Gold FX:

– Đóng góp cho cộng đồng fored, Chia sẻ Kiến thức, Phân tích, Chiến lược giao dịch trading ngoại hối.

– ĐT: 0966676488
– Mail: [email protected]
– Website: http://tradingviet.com/tac-gia/minh-dang-fx-gold/
– Facebook: https://www.facebook.com/groups/vicforex

* Tổng hợp các bài viết của Tác Giả – Minh Đăng Gold FX:
https://vicforex.vn/doi-ngu/minh-dang-fx-gold/

————————————-

Bản dịch tiếng Anh của VIC Forex:

Understanding the impact of 10-year US bond yields

If talking about bond yields and bond prices will probably be very long, like the concept, why there are bonds, origin, effects … this article I will summarize the main idea that we need, that is:

– What is the most important bond yield?

– inverse relationship between bond price (bond) and bond yield (bond yield)

– its effect on asset classes

What is the most important bond yield?

The 10-year bond has the highest trading liquidity in the market. We will focus on research and consider the correlation of only this type in the article.

You can also google to see shorter-term and longer-term bonds, but in my personal experience, just 10 years is enough for you to get a good economic view in fundamental analysis.

Inverse relationship between bond price (bond) and bond yield (bond yield)

As yields rise, meaning an investor needs a higher return for holding, the price of Bond falls, which also means investors have other more attractive opportunities in the financial and economic markets. signs of recovery.
When yields fall, that means investors only need lower yields, bond prices increase because many investors buy bonds to preserve and the economy shows signs of crisis or has not yet recovered.

Its effect on asset classes

– FOREX:  The first effect is foreign exchange, As I shared on the theory of interest rate parity, the currency with the higher yield will appreciate – investors will simply sell the currency with the lower yield. go buy high yielding currency – FX Traders are all too familiar with the so called Bond Spread – They often compare US 10-year yields with currencies to trade. Thus, the Dollar Index tends to increase

– STOCKS: When long-term bond yields are low, short-term interest rates are cheap, stocks have had a strong growth cycle, but when long-term bond yields are high, part of the stock market will be affected compared to other investors. investment will be balanced to sell less stocks and buy high yield bonds, stocks between industries will be divided.

– GOLD:  Gold will be under downward pressure due to the increase in USD value.

– BENEFITS OF BDS phiếu: Government bonds are considered risk-free, so when government bonds increase yields, loans, especially long-term real estate loans, will increase.

Nhận định về giá dầu trong thời gian tới

minh-đăng-fx-gold-Nhận-định-về-giá-Dầu ngày 1-2-2021

Nhận định về giá dầu trong thời gian tới

Với giá dầu , hiện tại trên nến tuần là 3 cây pinbar . Nên rất áp lực , đó là lý do Minh Đăng FX Gold mấy nay tìm kiếm lệnh bán.

Lý do mà sanh tìm kiếm lệnh bán  :

1. Gía dầu đã có lịch sử tăng rất xa và lâu rồi ( Tìm kiếm lệnh bán nó tốt hơn là mua )
2. Nến tuần xuất hiện nến tạo áp lực cho chiều tăng
3. Nến ngày và giờ đang tạo kênh giá giảm.

———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
Link tham gia Group: https://t.me/bietdoidaovang1
– Link mở tài khoản giao dịch FX: https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/ c5pxv6bbay
– Link HD mở TK: https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail: [email protected]
– LIÊN HỆ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
———————————

Dich tiếng Anh

 

Tình trạng chứng khoán chiều ngày 25-01-2021

minh-dang-fx-gold-phân-tích-thị-trường-chứng-khoán

Tình trạng chứng khoán chiều ngày 25-01-2021

 

[Nóng] Thị trường chứng khoán Mỹ đang bán tháo mạnh! Tâm lý lo ngại rủi ro đang bao trùm và khiến các tài sản rủi ro suy yếu.

Quincy Krosby, chiến lược gia tại Prudential Financial, nhận định 2020 là một năm biến động mạnh đối với chứng khoán Phố Wall, khi có lúc cổ phiếu rớt giá mạnh do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song lại có lúc hồi sinh và chạm mức cao kỷ lục, nhờ tiến triển trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19

———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
Link tham gia Group: https://t.me/bietdoidaovang1
– Link mở tài khoản giao dịch FX: https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/ c5pxv6bbay
– Link HD mở TK: https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail: [email protected]
– LIÊN HỆ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

———————————

Dịch Tiếng Anh


Stock status on January 25, 2021


[Hot] The U.S. stock market is selling off sharply! Risk concerns are enveloping and weakening risk assets.
Quincy Krosby, strategist at Prudential Financial, said 2020 was a year of strong volatility for Wall Street stocks, when stocks fell sharply due to the effects of the COVID-19 acute respiratory disease, but at one point revived and hit record highs, thanks to progress in covid-19 vaccine production.

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG BẠC XANH USD NGÀY 25-01-2021

minh-dang-fx-gold-nhận-định-đồng-bạc-xanh-USD

NHẬN ĐỊNH ĐỒNG BẠC XANH USD NGÀY 25-01-2021

[Nhận định về USD]

➡️ Trên khung thời gian dài hạn,
USD đã bật tăng trở lại khi chạm vào vùng hỗ trợ mạnh 88.1 – 89.5. Điều này có thể sẽ dẫn đến một đợt tích lũy của Đồng bạc xanh trước khi xu hướng giảm chính tiếp tục.

Kỳ vọng về gói cứu trợ Covid-19 mới sớm được thông qua vào tuần đầu tiên của tháng 2 sẽ tiếp tục gây áp lực lên USD. Các nhịp tăng điều chính có thể là cơ hội để giới đầu tư tiếp tục bán đồng tiền này (Sell on rally).

 

➡️ Trong ngắn hạn,
USD đang tích lũy trong biên độ 90.06 – 90.26 và có thể sẽ tiếp tục hành động giá này cho đến khi Fed công bố lãi suất và có cuộc họp báo sau đó vào lúc 2:00 sáng ngày thứ 5. Sự lạc quan về đà phục hồi của nền kinh tế như những bài phát biểu trước cùng sự phủ nhận về việc sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ (thu hẹp QE) của Powell sẽ tiếp tục kéo USD giảm mạnh.

———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
Link tham gia Group: https://t.me/bietdoidaovang1
– Link mở tài khoản giao dịch FX: https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/ c5pxv6bbay
– Link HD mở TK: https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail: [email protected]
– LIÊN HỆ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
———————————

Dịch tiếng Anh

 

USD GREENBACK ON JANUARY 25, 2021
[USD comment]
➡️ On the long-term timeframe,
The USD rebounded when it touched the strong support zone of 88.1 – 89.5. This will likely lead to a accumulation of the GreenBack before the main down trend continues.
Expectations of a new Covid-19 relief package soon adopted in the first week of February will continue to put pressure on the USD. The main gain could be an opportunity for investors to continue selling the currency (Sell on rally).
➡️ Short term,
The USD is accumuling between 90.06 and 90.26 and is likely to continue to act on this price until the Fed announces interest rates and has a press conference later at 2:00 a.m. on Thursday. Optimism about the economy’s recovery momentum such as previous speeches and a remission of Powell’s soon-to-be tightening monetary policy (shrinking QE) will continue to drag the USD down sharply.

Tổng Hợp Tin Tức Quan Trọng Trong Tuần Trước.

minh-dang-fx-gold-tong-hop-tin-tuc-thi-truong-tuan-truoc

Tổng Hợp Tin Tức Quan Trọng  Trong Tuần Trước.

Xin chào tất cả Anh em Trader, Vẫn như thường lệ việc tổng hợp các tin tức ảnh hưởng tới thị trường với Minh Đăng FX Gold là một điều không thể thiếu để nhìn nhận lại các diễn biến của thị trường trong tuần qua.

Các cặp tiền chính là những cặp được ưu tiên xem tin tức. Ví dụ: USD. EUR, GBP … Các cặp tiền hàng hóa cũng là các cặp tiền ưu tiên tiếp theo: AUD, CAD, NZD

Sau khi phân tích tin tức chúng ta vẫn phải kết hợp với phân tích kĩ thuật để timf điểm vào lệnh để tối ưu lợi nhuận.

Chúc Anh/Em trader tuần mới giao dịch hiệu quả

————————————–

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài khoản giao dịch FX:
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/ c5pxv6bbay
– Link HD mở TK:
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail: [email protected]
– LIÊN HỆ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)


Dịch Tiếng Anh

Synthesize important news last week.
Hello all Brothers Traders, As usual the angth of news affecting the market with Minh Dang FX Gold is an indispensable thing to look back on the market developments in the past week.
The main pairs are the preferred pairs watching the news. For example, USD. EUR, GBP … Currency pairs are also the next priority pairs: AUD, CAD, NZD
After analyzing the news we still have to combine with technical analysis to timf points into orders to optimize profits.
I wish you a good trading week

Chia sẻ nhận định và tín hiệu giao dịch cặp EURUSD

minh-dang-fx-gold-tín-hiệu-giao-dịch-cặp-EURUSD

Chia sẻ nhận định và tín hiệu giao dịch cặp EURUSD

Hiện tại cặp Eurusd đã phá vỡ kháng cự trong khung thời gian ngắn hạn tại giá  1.20776 và bước vào trend tăng. Theo kinh nghiệm trading của tôi sau khi phá vỡ kháng cứ giá sẽ quay trở về Test vùng kháng cự đó và trở thành đường hỗ trợ. Đây là thời điểm thích hợp để vào lệnh .

Tín hiệu giao dịch tham khảo:

➡️ Buy Limit EUR/USD tại 1.20776
⛔️ Stop loss 1.20527
TP1 1.21044
TP2 1.21289
TP3 1.21478———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX :
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
———————————

Dịch Tiếng Anh

 

Share your comments and trading signals for EURUSD

Currently the Eurusd pair broke resistance in the short term time frame at 1.20776 and entered the uptrend. In my trading experience, after breaking the resistance, the price will return to the Test of that resistance and become the support line. This is the right time to enter an order.
Reference trading signals:
➡️ Buy Limit EUR / USD at 1.20776
⛔️ Stop loss 1.20527
TP1 1.21044
TP2 1.21289
TP3 1.21478

 

Sự phục hồi GDP quý 4 của Trung Quốc

Sự phục hồi GDP quý 4 của Trung Quốc

GDP quý 4 của Trung Quốc tiếp tục cho thấy sự phục hồi về mức bình thường như trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.
➡️ Sự phục hồi GDP của Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng của AUD, NZD và CAD trong dài hạn.
——————-

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
—————————

 Dịch Tiếng Anh

 

China’s 4th quarter GDP recovery

 China’s 4th quarter GDP continued to show a recovery to its normal level as it was before the Covid-19 pandemic.
➡️ China’s GDP recovery will continue to support the uptrend of AUD, NZD and CAD in the long term.

Biden-kế hoạch hủy bỏ giấy phép đường ống Keystone XL

biden-he-lo-ke-hoach-huy-bo-giay-phep-duong-ong-keystone-xl

Biden hé lộ kế hoạch hủy bỏ giấy phép đường ống Keystone XL

[CAD] Sáng ngày hôm nay, Biden hé lộ kế hoạch hủy bỏ giấy phép đường ống Keystone XL, một đường ống dẫn dầu từ Canada đến Mỹ!

➡️ Đây là một tin tức tiêu cực cho CAD, đồng tiền này sẽ chịu áp lực suy yếu so với các đồng tiền chính khác.

———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : 
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

———————————

4 TRƯỜNG PHÁI PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN, FOREX

 

TRƯỜNG PHÁI TRONG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG!

Trường phái 1: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ( PTKT)

PTKT là một trường phái rất phổ biến đối với những nhà giao dịch nhỏ lẻ trên toàn thế giới. Về PTKT thì chúng ta lại có những trường phái nhỏ phía trong đó, như Price Action, phân tích theo chỉ báo RSI, MACD,  sóng Elliot

Trường phái 2: PHÂN TÍCH CƠ BẢN(PTCB)

PTCB thường được các nhà giao dịch và đầu tư xem như là phân tích tin tức. Nhưng, thực tế đây là một trường phái phân tích các tác động quan trọng của kinh tế , chính trị và xã hội lên giá cả, đó là Lãi suất, chính sách tiền tệ, chính sách ngoại giao,…

Trường phái 3: PHÂN TÍCH TÂM LÝ

Đây là một trường phái phân tích phổ biến hơn trong thị trường chứng khoán và các thị trường tập trung, nơi tâm lý thị trường được thể hiện rõ ràng trên các Order Book (Dòng lệnh). Việc đọc và phân tích tâm lý cần nhiều kinh nghiệm cũng như thời gian chinh chiến trên thị trường.

Trường phái 4: PHÂN TÍCH LIÊN THỊ TRƯỜNG

Phân tích liên thị trường được hình thành dựa trên quan điểm “thị trường không vận động một cách đơn lẻ, độc lập mà nó vận động trong mối tương quan”.

—————————–

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)
—————————

Dịch Tiếng Anh

 

SCHOOL IN MARKET ANALYSIS!

School 1: TECHNICAL ANALYSIS (PTKT)

PTKT is a very popular school for small traders around the world. In terms of PTKT, we have small schools inside that, such as Price Action, RSI, MACD, Elliot wave analysis

School 2: FUNDAMENTAL ANALYSIS (PTCB)

PTCB is often viewed by traders and investors as news analysis. But, in fact, this is a school that analyzes the important economic, political and social impacts on prices, namely interest rates, monetary policy, foreign policy,…

School 3: PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

This is a more common analytical school in stock markets and central markets, where market psychology is evident on order books. Reading and analyzing psychology requires a lot of experience as well as time to conquer the market.

School 4: INTER-MARKET ANALYSIS

In-market analysis is formed based on the view of “the market does not move in a single, independent way that it operates in correlation”.

 

 

Chia sẻ Tín hiệu giao dịch ngày 11-1-2021

Chia sẻ tín hiệu giao dịch ngày 11-1-2021

Hiện tại cặp tiền AUD/JPY đang chạm đường kênh giá Tăng và xuất hiện mô hình nến đảo chiều Morning Star .
Các điều kiện trên đã cho chúng  ta Tín Hiệu bán ( SELL) cặp AUD/JPY

[Tín hiệu giao dịch]
➡️ Sell Limit AUD/JPY tại 80.4
⛔️ Stop loss 81.122
Take Profit 78.745

Chúc quý ACE trader giao dịch thành công và win win

 

Cách xác định đường Kháng cự hỗ trợ

https://youtu.be/G8m6IefmarU?t=87

———————————-

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : 
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

———————————

Dịch Tiếng Anh

Share trading signals on 11-1-2021

Currently the AUD/JPY currency pair is hitting the Up price channel line and a Morning Star reversal candlestick model appears.
The above conditions have given us AUD/JPY sell signals
[Trading signals]
➡️ Sell Limit AUD/JPY at 80.4
⛔️ Stop loss 81,122
Take Profit 78,745
Wish you ACE trader successful trading and win win

 

 


Tổng hợp tin tức Forex tuần trước

minh-dang-fx-gold-tong-hop-tin-tic-forex-4-8-1-2021

Tổng hợp tin tức Forex tuần trước

Việc tổng hợp tin tức tuần là rất quan trọng. Nó giúp các trader có được nhận định tương đối, giúp nâng tỉ lệ win cho các lệnh giao dịch của chúng ta.

Các cặp tiền chính là những cặp tiền được ưu tiên để xem tin tức. VD: USD. EUR, GBP … Các cặp tiền hàng hóa cũng là những cặp ưu tiên tiếp theo: AUD, CAD, NZD

Sau khi phân tích tin tức chúng ta sẽ kết hợp phân tích kỹ thuật để đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp.

* Lưu ý TIP để có thể phân tích nhận định được thị trường đó là mọi người cần có kiến thức về thị trường ngoại hối. Minh Đăng FX Gold có làm chanel các phương pháp giao dịch để các bạn có thể học qua video luôn, ngoài ra mình cập nhập nhận định thị trường hàng tuần trên kênh, mọi người THEO DÕI kênh nhé. Thân!

———————————

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:

– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX :
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

———————————

Dịch Tiếng Anh:

General Forex news last week

The weekly news aggregation is very important. It helps traders get relative judgment, helps to increase the win rate for our trading orders.

The main currency pairs are the ones that are given priority to watch news. Example: USD. EUR, GBP … Commodity currency pairs are also the next priority pairs: AUD, CAD, NZD

After analyzing news we will combine technical analysis to come up with suitable trading strategy.

Nhận Định Về Thị Trường Forex ngày 30-12-2020

minh-dang-fx-gold-nhan-dinh-vang-ngay-30-12-2021

Nhận định thị trường Forex ngày 30-12-2020

cùng Minh Đăng FX Gold _ Vic Forex

* Lưu ý TIP để có thể phân tích nhận định được thị trường đó là mọi người cần có kiến thức về thị trường ngoại hối. Minh Đăng FX Gold có làm chanel các phương pháp giao dịch để các bạn có thể học qua video luôn, ngoài ra mình cập nhập nhận định thị trường hàng tuần trên kênh, mọi người THEO DÕI kênh nhé. Thân!

Nhận định về giá vàng

 

Hiện tại, kim loại quý đang bật tăng trở lại tại đường xu hướng tăng trong ngắn hạn tại $1,873/oz và có thể sẽ tiến tới thăm do lại đường xu hướng kháng cự xung quanh mốc $1,900/oz trong ngày hôm nay khi USD tiếp tục suy yếu về mốc 89.75.
Việc phá vỡ một trong 2 đường xu hướng này
có thể sẽ cho chúng ta thấy xu hướng rõ ràng hơn của giá vàng.

 

Nhận định về USD

USD đã di chuyển về vùng mua như chúng tôi nhận định trong ngày hôm qua xung quanh mốc 89.75.
Đây là hỗ trợ quan trọng, nếu mốc này bị phá vỡ, USD sẽ còn tiếp tục xu hướng giảm sâu hơn nữa. Việc suy yếu của USD sẽ giúp cho Vàng bật Tăng trở lại.

PTKT USD:


Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia
Facebook: 
https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
Telegram: @minhdanggold
Link mở tài Khoản giao dich FX : 
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
Gmail : [email protected]
Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

Dịch Tiếng Anh:

 

Forex Lừa Đảo, Hình Thức, Cách Nhận Biết và Tránh

san-forex-broker-uy-tin-danh-gia-nguyen-tuan-fx

FOREX LỪA ĐẢO
Có Những bạn hay lắm nhé, chơi BO tưởng là đầu tư giao dịch Forex và Có những bạn đầu tư tiền cho đội nhóm giao dịch Forex xong mất nhắn tin hỏi mình.
Mình khuyên nên nghỉ và muốn tìm những đội nhóm uy tín và tìm người tốt hỗ trợ đầu tư thì phải đủ các Điều kiệm mình khuyên:

Hãy cùng tôi và Nghị PAE giải đáp các thắc mắc về Forex là gì, Forex tốt hay xấu nhé?

Tiếp theo tôi muốn nói tới một số sàn BO với tôi, tôi gọi nó là tài xỉu để mọi người tránh. Wifinex , FXTrangding, Binomo, Olytrade,…….

Hiện có rất nhiều sàn lợi dụng vào việc tạo nến nhật Forex để dụ dỗ nhà đầu tư (NĐT) lợi nhuận 5-10%/ Ngày

Theo dõi tài khoản họ giao dịch, xem cách quản lý vốn của họ.

Gặp trực tiếp, xem TK mk theo dõi có phải của họ k ? ( số tiền bạn bỏ ra cả trăm triệu tại sao không bỏ ra 1-2 tr để gặp họ trao đổi thực tế)

% Rủi ro quản lý vốn là bao nhiêu ( Đầu tư phải có rủi ro)

QUAN TRỌNG KHÔNG NÊN:

– Theo đội nhóm cam kết lợi nhuận, 20-30 50%/ Tháng( thị trường này có người có thể làm được nhưng sẽ k nói thường là những người mặc véc, đi mercedess nói chứ họ k làm được )

_ Theo các người trên MXH luôn khoe tiền, khoe lợi nhuận, Khoe xe mercedess, ăn uống ở nơi sang chảnh, …… ( Những người trading k có thời gian làm việc đó đâu các bạn nhé..

—————————–

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia:
– Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
– Telegram: @minhdanggold
– Link mở tài Khoản giao dich FX : https://crm.vggmarkets.com:443/trade-portal/home/register/c5pxv6bbay
– Link HD mở TK :https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
– Gmail : [email protected]
– Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

Cập nhập giá GOLD Vàng ngày 08/12/2020

minh-dang-fx-gold-gia-vang-hom-nay

Cập nhập thị trường FOREX ngày 08/12/2020:

Vàng:

Giá vàng bật tăng lên ngưỡng trên 1850$/oz khi kỳ vọng về gói kích thích tài khoá đang đến gần.

Đồng USD suy yếu trong phiên Mỹ khi đàm phán về gói kích thích tài khoá sẽ sớm được công bố, các lo ngại dịch bệnh bùng phát tiếp tục đẩy giá Vàng tăng vượt qua mức kháng cự 1850$/oz.

* Trước khi phân tích tiếp thị trường Minh Đăng FX Gold nhận được nhiều câu hỏi về thị trường Forex, vậy các bạn có thể xem video của Shark Vương nói về thị trường naỳ để hiểu thêm nhé.

Quay trở lại với bài viết:

USD:

Lo ngại sự suy yếu của đồng USD sẽ khiến lạm phát tăng trở lại, nhu cầu tìm đến các tài sản chống lạm phát tăng cao, vàng đang đóng vai trò là một kênh trú ẩn chống lại lạm phát.

Các chỉ số chứng khoán được hỗ trợ tăng khi NĐT kỳ vọng rằng gói kích thích tài khoá sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

Mối tương quan nghịch đảo của Vàng và thị trường Chứng khoán giai đoạn này có thể nguyên nhân do dòng tiền được đưa ra thị trường là quá lớn sẽ làm tăng các lo ngại về lạm phát trong tương lai.

(Nguồn: Kitco News)

PTKT:

Giá Vàng đã vượt qua được mức kháng cự 1850$/oz xác nhận xu hướng tăng trở lại hướng đến mức 1880$/oz.

Mô hình tăng đang được xác nhận và có thể trong tuần này giá vàng sẽ vượt qua mốc 1900$/oz.  ————————

 Tác giả Minh Đăng FX Gold

– Thành viên tích cực của VIC FOREX.
– Tác giả tích cực web: Tradingviet.com
– Chuyên gia tin tức thị trường FX.
♻️Thông tin các nhóm Facebook🔸Zalo🔸Telegram🔸Twitter mọi người có thể tham gia
🔸Facebook:
https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
🔸Telegram: @minhdanggold
🔸Link mở tài Khoản giao dich FX :
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-
🔸 Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
🔸Gmail : [email protected]
🔸Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

Tổng hợp các bài đăng của  Minh Đăng FX Gold: https://vicforex.vn/doi-ngu/nguyen-minh-dang/—————————

Dịch tiếng Anh:

FOREX market update on December 8, 2020:

Gold:

Gold prices bounced up to the threshold above $ 1850 per ounce as fiscal stimulus expectations approached.

The dollar weakened in the US session when the negotiations on the fiscal stimulus package will soon be announced, the outbreak of epidemic concerns continues to push the gold price up beyond the resistance level of $ 1850 / oz.

* Before market analysis Minh Dang FX Gold received many questions about the Forex market, so you can watch Shark Vuong’s video about the market to understand more.

Back to the article:

USD:

Concerned that weakening USD will make inflation increase again, demand for anti-inflation assets increases, gold is acting as a shelter against inflation.

The stock indexes were supported to increase when investors expected that the fiscal stimulus package would boost economic activities.

The inverse correlation between Gold and the Stock market in this period may be due to the fact that the cash flow to the market is too large and will increase concerns about inflation in the future.

Technical Engineering:

Gold price, which broke through the resistance level of $ 1850 / oz, confirmed the uptrend back towards $ 1880 / oz.

The bullish pattern is being confirmed and it is possible that this week the gold price will surpass the $ 1900 / oz mark.

Nhận Định Thị Trường Vàng Ngày

NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG NGÀY 4-12-2020

Giá vàng cao hơn trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, sự sụt giảm giữa phiên Mỹ từ mức $1844.00 có thể sẽ củng cố đà tăng vào cuối tuần, sau khi giá chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào thứ Hai, Vàng đã tăng hơn 3.5%. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giữ mức thấp nhất 2,5 năm đang có lợi cho các thị trường kim loại. Vàng kỳ hạn tháng 2 tăng 10.70 USD lên $1840.70/oz.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều. Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh, một vài chỉ số ở gần mức kỷ lục. Các báo cáo cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden hiện cũng đang thúc đẩy một gói hỗ trợ tài chính cho đại dịch (gần 600 tỷ USD), nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài trong nhiều tháng qua giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Các nhà đầu cơ vàng và bạc cũng đang được hưởng lợi từ lập luận cho rằng: “gói cứu trợ có thể được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua trong những tuần tới — không phải từ quan điểm trú ẩn an toàn mà từ quan điểm một dòng tiền mới vào hệ thống tài chính sẽ thúc đẩy lạm phát giá bùng phát và thúc đẩy nhu cầu tích trữ Vàng.”

Bên cạnh đó, số ca nhiễm và tử vong hằng ngày do Covid-19 của Hoa Kỳ đang ở mức kỷ lục. Nhiều chuyên gia y tế cho biết, điều này có thể kéo dài trong suốt mùa đông. Các nước châu Âu cũng đang quay cuồng với virus vì tác động của nó đối với người dân và doanh nghiệp. Bằng chứng nền kinh tế khu vực đồng Euro đang gặp khó khăn được nhìn thấy vào thứ Năm, khi chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) tháng 11 của khối này ở mức 45,3 so với mức 50,0 vào tháng 10. Chỉ số dưới 50.0 cho thấy nền kinh tế đang co lại.
Điểm dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay là báo cáo NFP (8:30 tối giờ VN), trước đó báo cáo của khu vực tư nhân (ADP Non-Farm Employment Change) là một thiếu sót lớn.

Mục tiêu hôm nay của Vàng dự báo sẽ tiếp tục tăng lên $1852.00 – $1872.00 sau khi phá vỡ mức cản 1840.00 ngày hôm qua, mức cản ngắn tiếp theo ở $1852.00.
Lên vàng chúng ta vẫn chủ đạo canh mua

Tác giả NGUYỄN MINH ĐĂNG

Thông tin các nhóm FacebookZaloTelegramTwitter mọi người có thể tham gia
Facebook:
https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
Telegram: @minhdanggold
Link mở tài Khoản giao dich FX :
https://crm.vggmarkets.com:443/trade-
Link HD mở TK :
https://www.youtube.com/watch?v=n5mil…
Gmail : [email protected]
Liên Hệ Mr.Đăng 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)

Welcome to English

RECOMMENDATION OF GOLD PRICE ON 4-12-2020

Gold prices were higher in Thursday trading, a mid-US decline from $ 1844.00 is likely to reinforce gains over the weekend, after prices hit a five-month low on Monday, gold rallied more. 3.5%. The US dollar index continues to hold a 2.5-year low that is in favor of metal markets. Gold futures for February rose 10.70 USD to $ 1840.70 / oz.

The global stock market has mixed movements. The US stock indexes rose sharply, some indexes were near record levels. The reports say President-elect Joe Biden is also now pushing a package of financial assistance for the pandemic (nearly $ 600 billion), aimed at breaking a months-long stalemate between Democrats and the party. Republic. Gold and silver speculators are also benefiting from the argument that “the bailout package may be approved by the US Congress in the coming weeks – not from a safe haven but from a first. The new cash flow into the financial system will drive up inflation in prices and boost demand for gold storage. ”

In addition, the number of daily infections and deaths caused by Covid-19 in the United States is at record levels. This can last through the winter, many medical experts say. European countries are also reeling from the virus because of its impact on people and businesses. Evidence of the euro zone economy in trouble was seen on Thursday, when the bloc’s November General Purchasing Managers’ Index (PMI) stood at 45.3 from 50.0 on October. The index below 50.0 shows that the economy is shrinking.
The US economic data point today is the NFP report (8:30 pm VN time), the report of the private sector (ADP Non-Farm Employment Change) is a major flaw.
: +1:
Today’s target for Gold is forecast to continue to rise to $ 1852.00 – $ 1872.00 after breaking the 1840.00 resistance yesterday, the next short one at $ 1852.00.
Up gold we still mainly buy

Author NGUYEN MINH DANG

Information Facebook groupsZaloTelegramTwitter people can join
Facebook: https://www.facebook.com/minhdangfx.gold
Telegram: @minhdanggold
Link open an FX trading account: https: //crm.vggmarkets.com: 443 / trade -…
Link HD open TK: https: //www.youtube.com/watch? V = n5mil …
Gmail: [email protected]
Contact Mr. Dang 0966676488 – 0982529695 (Zalo, Viber, Messenger)